Privacybeleid

AVG-banner-largeDe nieuwe privacywet (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) in werking. In deze wet wordt vastgelegd hoe een organisatie om moet gaan met persoonsgegevens. Europascouts Nederlandh echt groot belang aan het veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van al haar leden, donateurs en relaties en spant zich dan ook in om aan deze wet te voldoen.

Bij deze wordt u geïnformeerd over de Privacybeleid Europascouts Nederland, waarin onder meer wordt vermeld welke persoonsgegevens Europascouts Nederland van u bijhoudt, hoe deze door ons worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

Als u als lid aangesloten bent bij Europascouts Nederland, gaan wij er van uit dat wij uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door Europascouts Nederland kunt u contact opnemen met Europascouts Nederland: e-mail 

Europascouts Nederland streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Bijlage:

Versie: 9 juni 2018

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close