Grondteksten

Gedragscode Europascouts Nederland

Bij Europascouts is onze prioriteit om een gezonde en veilige omgeving voor onze leden en vrijwilligers te waarborgen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, en het imago van de vereniging. Iemand, die ongewenst gedrag wil melden, kan op elk moment contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon. Deze persoon ondersteunt en adviseert op vertrouwelijke basis bij vragen en (vermeende) schending van onze gedragscode.
Geraldine Heilig is vertrouwenspersoon bij Europascouts Nederland. Zij is te bereiken op ‪0621294965.

Gedragscode Europascouts Nederland NL FINAL

Geraldine Heilig

Code de conduite des Guides et Scouts d’Europe

Aux Guides et Scouts d’Europe, notre priorité est de maintenir un environnement sain et sécurisant pour nos membres et nos bénévoles. Aucun comportement ou langage pouvant être considéré comme indésirable ou intimidant ne sera toléré. Un comportement indésirable a en effet des conséquences sur la (les) personne(s) impliquée(s), l’ambiance et l’image de l’association. Toute personne désirant signaler un comportement indésirable peut contacter la personne de confiance à tout moment. Cette personne soutient et conseille de manière confidentielle en cas de questions et (de suspicion) d’enfreinte à notre code de conduite.
Geraldine Heilig est la personne de confiance des Guides et Scouts d’Europe aux Pays-Bas. Elle peut être contactée au 0621294965.

Code de Conduite Europascouts Nederland

Geraldine Heilig

De scoutswet

 1. De scout heeft als erepunt het vertrouwen te verdienen.
 2. De scout is trouw aan zijn land, ouders, leiders en ondergeschikten.
 3. De scout dient en helpt zijn evennaaste.
 4. De scout is een vriend van allen en een broeder van iedere andere scout.
 5. De scout is hoffelijk en ridderlijk.
 6. De scout ziet in de natuur het werk van God: hij houdt van planten en dieren.
 7. De scout gehoorzaamt zonder tegenspreken en laat niets half gedaan.
 8. De scout beheerst zich: hij glimlacht en zingt bij alle moeilijkheden.
 9. De scout is spaarzaam en draagt zorg voor andermans goed.
 10. De scout is zuiver in gedachten, woorden en daden.

De gidsenwet

 1. De gids heeft als erepunt het vertrouwen te verdienen.
 2. De gids is trouw aan haar land, ouders, leidsters en ondergeschikten.
 3. De gids dient en helpt haar evennaaste.
 4. De gids is goed voor allen en een zus van iedere andere gids.
 5. De gids is hoffelijk en vrijgevig.
 6. De gids ziet in de natuur het werk van God: zij houdt van planten en dieren.
 7. De gids gehoorzaamt zonder tegenspreken en laat niets half gedaan.
 8. De gids beheerst zich: zij glimlacht en zingt bij alle moeilijkheden.
 9. De gids is spaarzaam en draagt zorg voor andermans goed.
 10. De gids is zuiver in gedachten, woorden en daden.

020

De belofte

Ik beloof op mijn erewoord

met Gods genade en naar best vermogen

God, Kerk, Koning, land en Europa te dienen,

mijn naaste te helpen in alle omstandigheden,

de scoutswet (gidsenwet) na te leven.

De beginselen

 • De plicht van de scout / gids begint thuis.
 • Trouw aan zijn / haar vaderland is de scouts / gids voorstander van een verenigd en broederlijk Europa.
 • Als zoon / dochter van het christendom is de scouts / gids trots op haar geloof: hij / zij werkt mee aan het vestigen van Christus’ Rijk in zijn / haar leven en in de wereld rondom hem / haar.
Advertenties