Celebrate the Guides and Scouts of Europe 60th Anniversary

s5_logo
In de periode na de Tweede Wereldoorlog groeide de gedachte van een Europese eenwording. In deze geest namen Franse en Duitse scoutingleiders in 1956 het initiatief tot oprichting van de Fédération du Scoutisme Européen. Zij engageerden zich vanuit een christelijk-oecumenisch perspectief voor dienst aan het vaderland en voor een verenigd en broederlijk Europa.

De Union internationale des Guides et Scouts d’Europe (UIGSE) groeide uit tot een internationale scoutingfamilie met ca. 65.000 leden in een zestiental Europese landen. De UIGSE is pauselijk erkend en bezit adviseurstatus bij de Raad van Europa.

Dit jaar bestaat de Union internationale des Guides et Scouts d’Europe 60 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren, is het initiatief genomen tot de Scouteurop’Tour. Een houten vlam, symbool van de Europese verbondenheid waar de UIGSE zich voor inspant, reist doorheen de verschillende landen waar Europascouts en -Gidsen actief zijn.

Op zaterdag 1 oktober 2016 is de vlam van de Scouteurop’Tour in Nederland. Het programma van deze dag is als volgt:

10.00   :           ontmoeting in Den Haag (bij Résidence Château Bleu, Leidsestraatweg 15, 2594 BA Den Haag)

10.15   :           verschillende groepen trekken op naar een centrale ontmoetingspunt (één groep draagt de vlam van de Scouteurop’Tour mee)
10.45   :           gezamenlijke spelen rond de vlam en rond het thema van de Europese eenwording
12.30   :           lunch
13.00   :           bijeenkomst, korte toespraken door Mathilde Loury (nationaal commissaris Gidsen), Martin Hafner (federaal commissaris),

Maarten Over (voorzitter), ceremonie rond de vlam, investituur en eedaflegging

14.00   :           vertrek naar de Sint-Jacobuskerk, Parkstraat 65a, 2514 JE Den Haag
15.00   :           eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. Aldo Cavalli, Apostolisch Nuntius in het Koninkrijk er Nederlanden
16.30   :           ontmoeting met ouder en kinderen, foto’s van de zomerkampen, informatie over de werking en de doelstelling van de Europascouts
18.00   :           einde

Tijdens de dag is er mogelijkheid voor interviews met leiding en met scouts en gidsen.

Voor vragen en contact zijn beschikbaar:

Mevr. Sylvie Thomeer
<sylviethomeer@yahoo.fr>,
Mevr. Ciska de Wit-Blanken
<ciska.blanken@gmail.com>,

of: europascout.nl@gmail.com.

Nadere informatie over de Europascouts en -Gidsen vindt u:
– op de website van de internationale vereniging: http://uigse-fse.org
– op de website van de opstartende Nederlandse vereniging: https://europascouts.nl
– op de website van de Franse tak (internationaal de grootste): www.scouts-europe.org
– over de Scouteurop’Tour: www.scouteuroptour.eu

Mathilde Loury: Nationaal Gedelegeerde UIGSE
Maarten Over: President Vereniging
Loréna Zuniga: Penningmeester
Filip De Rycke, pr: Nationaal religieus adviseur

logo-uigse-fse2

                                    

Advertenties

Congres over de toekomst van de Kerk

bubbles
Op 30 oktober is voor jonge katholieken (18 tot 38 jaar) het congres ‘Bruisende Kerk’ in Gouda over de toekomst van de Katholieke Kerk. Als jij je graag wilt inzetten voor het geloof, vanuit jouw inspiratie en kracht, dan is dit een dag voor jou! Het wordt een inspirerend, leerzaam en leuk congres met goede sprekers, zoals Nikolaas Sintobin en Wilfred Kemp bekend van tv. Ook leer je bruisen van ideeën met anderen.
En, misschien nog wel belangrijker, op dit congres gaan we met elkaar ontdekken wat we als jonge katholieken willen als het gaat om de toekomst van de Kerk. Paus Franciscus zei: ‘De toekomst ligt in je hart, in je hoofd, en in je handen.’ Je mag laten weten wat jij belangrijk vindt. Zo kunnen we samen een nieuwe start maken. Daar wil jij toch ook onderdeel van zijn?

Op de Inspiratiemarkt vind je heel wat verschillende stands van katholieke bewegingen. Ook de Europascouts zijn heel de dag aanwezig. We hopen dat er meer meer jonge katholieken over onze jonge groep horen!

Het congres is eenmalig, dus laat deze kans niet voorbij gaan als jij het geloof en de Kerk belangrijk vindt. Meld je aan voor 16 oktober en vul het survey in, dan krijg je flinke korting. Meld je dus snel aan via www.bewustkatholiek.nl en dan zien we je graag 30 oktober in Gouda!

Bekijk hier het filmpje: www.youtube.com/watch?v=Iz2SDqAzigw
Wij zien uit naar het congres en hopen dat jullie even langs komen bij onze stand!

Ciska de Wit, namens Europascouts Nederland

Nieuws van het everzwijn

In juli waren de gidsen van de patrouille van het everzwijn op kamp in België.

Nationaal Commissaris Mathilde Loury bracht hen een bezoek en maakte onderstaande foto’s van een mooi kamp (met slechts een klein aantal regenbuien).

Enkele gidsen vonden de avondwakes bij het kampvuur het leukst, andere de uitstappen in patrouille, weer anderen de kookwedstrijd, en sommigen vonden gewoon ‘alles’ leuk.

Er was duidelijke groei in de geest van scouting, in zelfstandigheid en initiatief nemen en dienstbaarheid.

Een groot dankjewel aan Clémence en aan de leiding die de gidsen heeft geholpen in hun groei!

Het avontuur gaat verder!

Medewerkers gezocht voor de groeiende beweging van de Europascouts

Steek de handen uit de mouwen!
Medewerkers gezocht voor de groeiende beweging van de Europascouts

Hoe mooi was het getuigenis van die miljoenen jongeren, die tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau baden voor de vrede!

Paus Franciscus nodigde hen uit om op te staan uit hun luie stoel, klimijzers onder hun schoenen te binden en erop uit te trekken om de wereld te veranderen.

Daartoe dienen zich vele mogelijkheden aan: verenigingen die strijden tegen armoede, die zorg dragen voor het milieu, in Nederland, België of elders, meer aandacht krijgen voor de menselijke verhoudingen in de wereld van het bedrijfsleven, zorg dragen voor verwanten of buren, die alleen zijn of ziek, enz.

Ook scouting is een beweging die antwoord geeft op deze uitnodiging. Scouting omvat een pedagogisch project, waardoor jonge mensen geleerd wordt te komen tot een engagement ten dienste van de medemensen en van de verbetering van de wereld.

Met de nieuwe en groeiende beweging van de Europascouts in Nederland willen we dit internationale, pedagogische project ook aanbieden aan de kinderen en jongeren in ons land en zo mee bouwen aan een broederlijk en zusterlijk Europa.

We zijn u zeer dankbaar indien u ons op de hoogte wilt brengen van jongvolwassenen die interesse hebben in ons project of die geschikt zijn om met ons de Europascouts te vormen als leiders of leidsters van welpen, welpinnen, verkenners of gidsen. Gezamenlijk bouwen we aan een christelijke broederschap in ons Europese continent.

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien u meer wilt weten over onze werking. Kom eens een kijkje nemen! Van harte welkom!

Mathilde Loury (europascout.nl@gmail.com)

Groepsleidster 2e Den Haag – Groep Sint-Catharina van Siëna
Nationaal Commissaris Gidsen
Foto’s: Europascouts tijdens de Wereldjongerendagen Krakau 2016
© Association des Guides et Scouts d’Europe