“Nationale bijeenkomst in Heiloo

 

Een nationale bijeenkomst is altijd een groot feest.

De afgelopen 20 en 21 mei heeft de Europascouting van Nederland deze gewoonte eer aangedaan.
Onder een prachtige zon, die meteen een glimlach op de gezichten tovert, zijn de groepen van Den Haag en Tilburg in Noord-Holland in het met groen omgeven Mariaheiligdom van Heiloo bijeengekomen.

Een prachtige omgeving voor een evenement van formaat : de toewijding van onze vereniging aan het Onbevlekt Hart van Maria tijdens dit honderdjarig jubileum van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Een ideale omgeving om deze twee dagen van ontspannen, ontmoeten, reünie en broederschap volledig te beleven.

Van de leiding, gidsen, verkenners, welpen en welpinnen die hebben kunnen komen, heeft niemand er spijt van gehad in een tent geslapen te hebben, door het zingen van de vogels gewekt te worden, met de zon en in de natuur te leven. Net als alle intense momenten, die vanaf het eerste ochtenduur gedeeld werden : van het koken op vuur, avondprogramma’s, processie met toortsen, grote spelen, verkenningen, tijd van gebed, tot en met de gezinsmis samen met de Blauwe Zusters in het heiligdom.

Gekreukte bloezen, rode gezichten, vies geworden beretten, hoofden vol met herinneringen… de allerjongste waren bijzonder enthousiast en zouden meteen weer weg willen.

“Moe, maar gelukkig” was het motto toen het weer tijd was om de rugzakken op te pakken.

Meer is er niet nodig voor de leiding, de organisatoren en voor iedereen die aan het succes van dit mooie project mee heeft geholpen !

 

De lente brengt nieuw leven… en goed nieuws.

Onlangs kreeg onze vereniging van Europascouts en -Gidsen in Nederland officiële erkenning!  Op 22 maart werden onze statuten gedeponeerd. Dat is een belangrijke ontwikkeling met het oog op de verdere ingroei van onze beweging in Nederland, en ook een waarborg voor de degelijkheid en professionaliteit waarmee we onze werking gestalte willen geven. Tevens is het een erkenning van het werk dat de leidingsploegen in de voorbije drie jaren geleverd hebben en van de actieve deelname van uw kinderen in de groepen in Den Haag en in Tilburg. Hierdoor gesterkt en met veel vertrouwen willen we blijven verder bouwen aan een beloftevolle toekomst voor de Europascouts en -Gidsen in Nederland, waarbij Nederlandstalige en Franstalige groepen op een geëngageerde en broederlijke wijze de scoutingidealen beleven.

Europascouts Nederland zoekt vrijwilligers

Europascouts Nederland zoekt vrijwilligers 
U wilt de vereniging van Europascouts in Nederland graag ondersteunen ?
U wilt als ouder de vereniging helpen ?
U heeft vrije tijd om te besteden ? 
Doe mee ! Om de teams van onze groepen te versterken, zoeken wij : 
- Een groepsleidster voor de welpinnen en de gidsen 
- Een penningmeester (M/V) voor de welpinnen en de gidsen
- Een penningmeester (M/V) voor de welpen en de verkenners

Wereldjongerendagen Krakau 2016 met de Europascouts (Update)

De secretaris van de internationale unie van Europascouts en -Gidsen, Franziska Harter, maakte een Youtube-filmpje  over de Wereldjongerendagen 2016 in Krakau.

Trouw aan hun motto: ‘Altijd bereid om te dienen’, vormden de Europascouts vormden de grootste groep vrijwilligers bij deze indrukwekkende bijeenkomst van miljoenen jongeren.

(Her-)beleef deze indrukwekkende dagen, samen met de Europascouts en -Gidsen!

Stralende zon en lachende gezichten De Vlam van de Scouteurop’Tour in Den Haag

Op zaterdag 1 oktober kwam de vlam van de Scouteurop’Tour vanuit Luxemburg naar Den Haag.

Zelfs het weer hielp mee om er een mooie dag van te maken.
Er werd gespeeld, gewandeld, gepicknickt, en er waren de ceremonies rond de president en penningmeester van onze vereniging, die hun beloften aflegden, en de investituur van verschillende groepsleiders.
In de namiddag droeg Mgr. Aldo Cavalli, apostolisch nuntius in Nederland, de eucharistieviering op in de Sint-Jacobuskerk.
Als afsluiting van de dag werden er foto’s en video’s getoond van de zomerkampen van de welpen, scouts en gidsen.
Daarna vertrok de vlam richting België.

Celebrate the Guides and Scouts of Europe 60th Anniversary

s5_logo
In de periode na de Tweede Wereldoorlog groeide de gedachte van een Europese eenwording. In deze geest namen Franse en Duitse scoutingleiders in 1956 het initiatief tot oprichting van de Fédération du Scoutisme Européen. Zij engageerden zich vanuit een christelijk-oecumenisch perspectief voor dienst aan het vaderland en voor een verenigd en broederlijk Europa.

De Union internationale des Guides et Scouts d’Europe (UIGSE) groeide uit tot een internationale scoutingfamilie met ca. 65.000 leden in een zestiental Europese landen. De UIGSE is pauselijk erkend en bezit adviseurstatus bij de Raad van Europa.

Dit jaar bestaat de Union internationale des Guides et Scouts d’Europe 60 jaar. Om deze bijzondere verjaardag te vieren, is het initiatief genomen tot de Scouteurop’Tour. Een houten vlam, symbool van de Europese verbondenheid waar de UIGSE zich voor inspant, reist doorheen de verschillende landen waar Europascouts en -Gidsen actief zijn.

Op zaterdag 1 oktober 2016 is de vlam van de Scouteurop’Tour in Nederland. Het programma van deze dag is als volgt:

10.00   :           ontmoeting in Den Haag (bij Résidence Château Bleu, Leidsestraatweg 15, 2594 BA Den Haag)

10.15   :           verschillende groepen trekken op naar een centrale ontmoetingspunt (één groep draagt de vlam van de Scouteurop’Tour mee)
10.45   :           gezamenlijke spelen rond de vlam en rond het thema van de Europese eenwording
12.30   :           lunch
13.00   :           bijeenkomst, korte toespraken door Mathilde Loury (nationaal commissaris Gidsen), Martin Hafner (federaal commissaris),

Maarten Over (voorzitter), ceremonie rond de vlam, investituur en eedaflegging

14.00   :           vertrek naar de Sint-Jacobuskerk, Parkstraat 65a, 2514 JE Den Haag
15.00   :           eucharistieviering met als hoofdcelebrant Mgr. Aldo Cavalli, Apostolisch Nuntius in het Koninkrijk er Nederlanden
16.30   :           ontmoeting met ouder en kinderen, foto’s van de zomerkampen, informatie over de werking en de doelstelling van de Europascouts
18.00   :           einde

Tijdens de dag is er mogelijkheid voor interviews met leiding en met scouts en gidsen.

Voor vragen en contact zijn beschikbaar:

Mevr. Sylvie Thomeer
<sylviethomeer@yahoo.fr>,
Mevr. Ciska de Wit-Blanken
<ciska.blanken@gmail.com>,

of: europascout.nl@gmail.com.

Nadere informatie over de Europascouts en -Gidsen vindt u:
– op de website van de internationale vereniging: http://uigse-fse.org
– op de website van de opstartende Nederlandse vereniging: https://europascouts.nl
– op de website van de Franse tak (internationaal de grootste): www.scouts-europe.org
– over de Scouteurop’Tour: www.scouteuroptour.eu

Mathilde Loury: Nationaal Gedelegeerde UIGSE
Maarten Over: President Vereniging
Loréna Zuniga: Penningmeester
Filip De Rycke, pr: Nationaal religieus adviseur

logo-uigse-fse2