Voorpagina

Bijeenkomst 100 in Mariënkroon voor het 3e Nationale weekeinde van de vereniging, mei 2018

 


Onder de zon van vrede

photo bureau
Le bureau d’Europascout Nederland au côté du commissaire fédéral Martin Haffner.                 Het bureau van Europascouts Nederland naast federaal commissaris Martin Haffner.

photo-we-national
Portrait de famille (familieportret)

De Mexicaanse, Duitse, Italiaanse, Litouwse, Nederlandse, Franse, Nederlandse en Zweedse commissarissen presenteren zich samen op de foto, als symbool en eerbetoon aan de oorsprong van de beweging Scouts and Guides of Europe, die 60 jaar geleden werd opgericht om in vrede, in een geest van delen, en van broederschap samen te werken!

Op 17 en 18 maart organiseerde Europascout Nederland een Internationaal Weekend van de Federatie van Europese Scouts (UIGSE) in Den Haag. Het bracht commissaris Federaal Martin Hafner, de federale raadsleden

en ongeveer vijftien commissarissen-generaal van de waarnemersverenigingen van Scouting Europe samen. Twee dagen van uitwisselingen, gebeden, delen en inzet (Mathilde Loury, Commissaris voor Algemene Zaken, Jean-Baptiste Haushalter Commissaris-generaal Scout). Een zeer geslaagd evenement dat waardevolle dialogen tussen de teams teweegbracht. Dank aan de wolven die de wake organiseerden, aan de ouders die hen ontvingen en organiseerden, aan de priesters en aan de parochie All Saints of The Hague die de pastorie van de Malakastraat hiervoor beschikbaar stelde.


Honderd één en veertig  geestelijk raadslieden uit 14 landen bijeen in Rome

BandeauRome-1365x470

Van 29 tot 31 januari jl. vond een internationaal congres plaats van de Geestelijk Raadsmannen van de Europascouts. Uit 14 landen waren priesters bij elkaar uit de bisdommen waar de Europascouts en -gidsen actief zijn en uit de religieuze congregaties die met onze beweging verbonden zijn.

Tijdens deze dagen waren er conferenties over de taak van de geestelijk raadsman, de verhouding tot de groepsleider, maar ook over meer algemene thema’s zoals scouting en christelijk leven, over de zending van de christenen in de wereld en over het ontstaan en begeleiden van religieuze roepingen.

Er waren sprekers uit de Europascouts zelf, maar ook verschillende medewerkers van het Vaticaan, die zelf vroeger ook lid zijn geweest van onze beweging.

Op woensdag 31 januari vond er een plechtige eucharistieviering plaats in de Sint-Pietersbasiliek, met aansluitend de audiëntie op het Sint-Pietersplein en een groepsfoto met paus Franciscus.

Het waren mooie en bezielende dagen. Het was erg bemoedigend om samen te zijn met zovele priesters uit verschillende landen, die hetzelfde ideaal delen om de Heer na te volgen en de Kerk te dienen binnen de Europascouts en -gidsen.

Filip De Rycke, pr.

Nationaal Geestelijk Raadgever 


Kom uit je luie stoel en trek klimschoenen aan!

Tijdens de Wereldjongerendagen in Krakau in 2016 hield paus Franciscus een merkwaardige oproep. De paus daagde de aanwezige jongeren uit om hun luie stoel te verlaten en hun klimschoenen aan te trekken.

De wereld heeft geen baat bij mensen die gemakzuchtig zijn en te lui om de comfortzone van hun luie zetel te verlaten. De samenleving heeft nood aan jongeren die durven geloven in hoge idealen en die hun leven daaraan willen wijden.

Vind je dat de paus gelijk heeft? Durf je de uitdaging aan? Trek dan je stoute schoenen aan en kom eens een kijkje nemen bij de Europascouts en -gidsen.

Onze scoutingfamilie bestaat uit meer dan 70.000 leden in meer dan 20 landen. In scouting worden kinderen en jongeren gevormd tot teamspelers, mensen die de uitdaging durven aangaan en die leren eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Dienstbaarheid aan de medemensen, zelfstandigheid en zorg voor de natuur horen bij de basiswaarden van scouting. Binnen de Europascouts en -gidsen gebeurt dit alles vanuit een christelijk mensbeeld.

Voelt u het avonturiersbloed nog kriebelen maar vreest u dat u de scoutingleeftijd al overschreden hebt? Aarzel niet, trek de stoute schoenen toch aan en neem contact met ons op. Er zijn talloze manieren om onze scoutingfamilie bij te staan en ook de jongere generaties in staat te stellen om de kampvuurmomenten, kameraadschap en stoere verhalen zelf te ervaren.

Ultreia!

F. De Rycke, pr.

Nationaal Geestelijk Raadgever


 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close